BPA Pro Team hjælper Team Danmark og de Paralympisk Lege

Foto credit: Sportpoint74

BPA Pro Team har for nyligt bistået Team Danmark og Parasport med at sikre, at en ekstraordinær bevilling, som skal gå til hjælperstøtte til paralympiske atleter frem mod de paralympiske lege 2021, også reelt går til de sportsrelaterede udgifter og ikke giver anledning til at kommunerne kan reducere deres bevillinger.

Sundhedsstyrelsens fælles corona-forholdsregler for bl.a. handicaphjælpere

Sundhedsstyrelsen har den 24. marts 2020 udsendt nye fælles corona-forholdsregler, som gælder for alle, der arbejder med borgere - især dem, der arbejder med svækkede, kronisk syge og ældre, så som medarbejdere på plejecentre, botilbud, døgninstitutioner eller midlertidige ophold. Retningslinjerne gælder også for medarbejdere i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen og for handicaphjælpere. Derudover er personale i fængsler og på asylcentre omfattet.

Sundhedsstyrelsens corona-forholdsregler indeholder bl.a. svar på, hvad du skal gøre, når en borger har symptomer på COVID-19, og hvordan du forebygger smitte hos dig selv og borgere, herunder rådgivning om brug af værnemidler.

Retningslinjerne kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Covid-19 forholdsregler 27. marts 2020

I alle landets kommuner arbejdes der naturligvis målrettet for at mindske spredning af COVID-19 og håndtere udbrud af smitte. Dette arbejde bakker vi naturligvis op om hos BPA Pro Team.

For handicaphjælpere og andre, som møder borgere, deler vi her en række råd om, hvordan I skal forholde jer.

Vask hænder
Hyppig og grundig håndvask og evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.

Begræns fysisk kontakt
Undgå håndtryk, kindkys og kram. Undgå især kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion. Erstat fysiske møder med telefon/videomøder og hold eventuelle møder udendørs.

Udvis god hosteetikette
Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Bliv hjemme ved sygdom
Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare.

Vær opmærksom
Særligt på steder, hvor der færdes mange mennesker, eksempelvis offentlige transportmidler. Undgå små rum og luft ud.

Hold en god hygiejne
Både borger og hjælper bør holde hjemmet rent med aftørrede overflader og god udluftning.

Særligt i forhold til håndhygiejne:

Personale skal have kortklippede negle uden neglelak o.l.
Undgå ringe, armbånd og ure samt armskinner o.l.
Brug korte ærmer, så hænder og håndled kan vaskes.
Udfør håndvask i minimum 20 sekunder, sæben skylles af og til sidst tørres hænderne.
Foretag hånddesinfektion på rene og tørre hænder.
Brug en sådan mængde håndsprit, at hænder og håndled holdes fugtige i 30 sekunder, mens håndspritten indgnides i huden indtil tørhed opnås.
Brug håndsprit 70-85% v/v.
KL har lavet nogle gode, korte videoer om hygiejne. Se med her.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på denne side.

Følg med i Kommunernes anvisninger på Kommunernes Landsforenings hjemmeside.

BPA Pro Team henstiller til, at vores hjælpere og borgere holder sig løbende orienteret her på siden, på vores Facebookside samt iøvrigt følger myndighedernes udmeldinger.Ny bekendtgørelse giver mulighed for at ændre i hjælpen til bl.a. BPA-borgere

På grund af situationen med coronavirus har Socialministeriet per 17. marts 2020 udsendt en bekendtgørelse, der giver mulighed for at ændre i hjælpen til borgere med handicap. Med den nye bekendtgørelse får kommunerne mulighed for midlertidigt at fratage eller reducere den hjælp, borgere med handicap får og kan udskyde behandlingen af visse nye ansøgninger m.v.

Begrundelsen for bekendtgørelsen er at give kommunerne mulighed for at prioritere mellem deres opgaver og forpligtelser, så ressourcerne kan anvendes der, hvor behovet er størst.

Det er vigtigt at understrege:

at en ændring i hjælpen aldrig må inddrages, hvis det får sikkerhedsmæssige eller helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte
at reglerne kun er midlertidige
at reglerne kun kan anvendes, hvis formålet er at inddæmme og forebygge spredning af coronasmitte og sikre, at der er ressourcer til at håndtere de mest kritiske situationer
at reglerne først tages i anvendelse i det omfang, der er behov for det
at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag
at den hjælp, man fratages eller får reduceret automatisk genetableres, når bekendtgørelsen udløber.
For BPA-borgere kunne bekendtgørelsen fx blive relevant, hvis man forestiller sig, at alle en borgers hjælpere blev syge på én gang. Så er kommunen forpligtet til at finde hjælp, men iht disse regler kan den f.eks. blive reduceret.

BPA Pro Team opfordrer til, at man går i en god og konstruktiv dialog med sin kommune, skulle man blive ramt af denne bekendtgørelse. Samtidig opfordrer vi til, at alle udviser forståelse for at ressourcerne og personalet skal bruges der, hvor behovet er størst.

Der er ingen klagemulighed i den nye bekendtgørelse, da det vil være umuligt at gennemføre i praksis med så midlertidige regler.

Bekendtgørelsen kan læses her.

Det orienteringsbrev, ministeriet har udsendt med bekendtgørelsen kan læses her.

Astrid Krag i EB: Kommunens ansvar at finde afløsere

"Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor vi ikke har alle svarene på forhånd. Jeg er glad for, at vi er blevet gjort opmærksomme på den konkrete problemstilling med respiratorbrugere og handicaphjælpere, for det betyder, at vi kan give nogle svar til de mennesker, det handler om."

Sådan siger Socialminister Astrid Krag til Ekstra Bladet.

Hun gør det samtidigt klart, at det er kommunens ansvar at finde afløsere, hvis en persons hjælpere bliver syge eller kommer i karantæne, og vedkommende ikke selv kan finde en vikar.  

Læs hele artiklen her.