BPA Pro Team hjælper Team Danmark og de Paralympisk Lege

Foto credit: Sportpoint74

BPA Pro Team har for nyligt bistået Team Danmark og Parasport med at sikre, at en ekstraordinær bevilling, som skal gå til hjælperstøtte til paralympiske atleter frem mod de paralympiske lege 2021, også reelt går til de sportsrelaterede udgifter og ikke giver anledning til at kommunerne kan reducere deres bevillinger.

Sundhedsstyrelsens fælles corona-forholdsregler for bl.a. handicaphjælpere

Sundhedsstyrelsen har den 24. marts 2020 udsendt nye fælles corona-forholdsregler, som gælder for alle, der arbejder med borgere - især dem, der arbejder med svækkede, kronisk syge og ældre, så som medarbejdere på plejecentre, botilbud, døgninstitutioner eller midlertidige ophold. Retningslinjerne gælder også for medarbejdere i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen og for handicaphjælpere. Derudover er personale i fængsler og på asylcentre omfattet.

Sundhedsstyrelsens corona-forholdsregler indeholder bl.a. svar på, hvad du skal gøre, når en borger har symptomer på COVID-19, og hvordan du forebygger smitte hos dig selv og borgere, herunder rådgivning om brug af værnemidler.

Retningslinjerne kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Covid-19 forholdsregler 27. marts 2020

I alle landets kommuner arbejdes der naturligvis målrettet for at mindske spredning af COVID-19 og håndtere udbrud af smitte. Dette arbejde bakker vi naturligvis op om hos BPA Pro Team.

For handicaphjælpere og andre, som møder borgere, deler vi her en række råd om, hvordan I skal forholde jer.

Vask hænder
Hyppig og grundig håndvask og evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.

Begræns fysisk kontakt
Undgå håndtryk, kindkys og kram. Undgå især kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion. Erstat fysiske møder med telefon/videomøder og hold eventuelle møder udendørs.

Udvis god hosteetikette
Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Bliv hjemme ved sygdom
Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare.

Vær opmærksom
Særligt på steder, hvor der færdes mange mennesker, eksempelvis offentlige transportmidler. Undgå små rum og luft ud.

Hold en god hygiejne
Både borger og hjælper bør holde hjemmet rent med aftørrede overflader og god udluftning.

Særligt i forhold til håndhygiejne:

Personale skal have kortklippede negle uden neglelak o.l.
Undgå ringe, armbånd og ure samt armskinner o.l.
Brug korte ærmer, så hænder og håndled kan vaskes.
Udfør håndvask i minimum 20 sekunder, sæben skylles af og til sidst tørres hænderne.
Foretag hånddesinfektion på rene og tørre hænder.
Brug en sådan mængde håndsprit, at hænder og håndled holdes fugtige i 30 sekunder, mens håndspritten indgnides i huden indtil tørhed opnås.
Brug håndsprit 70-85% v/v.
KL har lavet nogle gode, korte videoer om hygiejne. Se med her.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på denne side.

Følg med i Kommunernes anvisninger på Kommunernes Landsforenings hjemmeside.

BPA Pro Team henstiller til, at vores hjælpere og borgere holder sig løbende orienteret her på siden, på vores Facebookside samt iøvrigt følger myndighedernes udmeldinger.Ny bekendtgørelse giver mulighed for at ændre i hjælpen til bl.a. BPA-borgere

På grund af situationen med coronavirus har Socialministeriet per 17. marts 2020 udsendt en bekendtgørelse, der giver mulighed for at ændre i hjælpen til borgere med handicap. Med den nye bekendtgørelse får kommunerne mulighed for midlertidigt at fratage eller reducere den hjælp, borgere med handicap får og kan udskyde behandlingen af visse nye ansøgninger m.v.

Begrundelsen for bekendtgørelsen er at give kommunerne mulighed for at prioritere mellem deres opgaver og forpligtelser, så ressourcerne kan anvendes der, hvor behovet er størst.

Det er vigtigt at understrege:

at en ændring i hjælpen aldrig må inddrages, hvis det får sikkerhedsmæssige eller helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte
at reglerne kun er midlertidige
at reglerne kun kan anvendes, hvis formålet er at inddæmme og forebygge spredning af coronasmitte og sikre, at der er ressourcer til at håndtere de mest kritiske situationer
at reglerne først tages i anvendelse i det omfang, der er behov for det
at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag
at den hjælp, man fratages eller får reduceret automatisk genetableres, når bekendtgørelsen udløber.
For BPA-borgere kunne bekendtgørelsen fx blive relevant, hvis man forestiller sig, at alle en borgers hjælpere blev syge på én gang. Så er kommunen forpligtet til at finde hjælp, men iht disse regler kan den f.eks. blive reduceret.

BPA Pro Team opfordrer til, at man går i en god og konstruktiv dialog med sin kommune, skulle man blive ramt af denne bekendtgørelse. Samtidig opfordrer vi til, at alle udviser forståelse for at ressourcerne og personalet skal bruges der, hvor behovet er størst.

Der er ingen klagemulighed i den nye bekendtgørelse, da det vil være umuligt at gennemføre i praksis med så midlertidige regler.

Bekendtgørelsen kan læses her.

Det orienteringsbrev, ministeriet har udsendt med bekendtgørelsen kan læses her.

Astrid Krag i EB: Kommunens ansvar at finde afløsere

"Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor vi ikke har alle svarene på forhånd. Jeg er glad for, at vi er blevet gjort opmærksomme på den konkrete problemstilling med respiratorbrugere og handicaphjælpere, for det betyder, at vi kan give nogle svar til de mennesker, det handler om."

Sådan siger Socialminister Astrid Krag til Ekstra Bladet.

Hun gør det samtidigt klart, at det er kommunens ansvar at finde afløsere, hvis en persons hjælpere bliver syge eller kommer i karantæne, og vedkommende ikke selv kan finde en vikar.  

Læs hele artiklen her.

Besked til borgere og medarbejdere i BPA Pro Team om Covid-19 (Coronavirus)

Alle hjælpere ansat hos BPA Pro Team har modtaget en skriftlig vejledning om, hvordan de som hjælper skal forholde sig i den næste tid ift. Covid-19 pandemien.

I BPA Pro Team følger vi situationen tæt samtidig med, at vi naturligvis følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi opfordrer alle – både borgere og hjælpere til at gøre det samme.

Personale, som arbejder med udsatte borgere, skal fortsat arbejde

Ligesom læger, sygeplejersker og andet social- og sundhedsfagligt personale skal handicaphjælpere fortsat arbejde, da borgerne, som er særligt udsatte, i sagens natur er afhængige af hjælp.

Som handicaphjælper udfører du en vigtig samfundsfunktion, da du er med til at sørge for opretholdelsen af livsvigtige funktioner for den person, du er ansat til at udføre hjælpen for.

Derfor kan du og din arbejdskraft ikke undværes, heller ikke i denne usædvanlige tid, hvor det meste af Danmark lukker ned pga. pandemi. Din funktion er livsvigtig på linje på sygehuspersonale og plejepersonale i øvrigt, der også skal fortsætte med at gå på arbejde i denne tid.

Du skal derfor møde på arbejde som du plejer, og som vagtplanen foreskriver. Det er endda muligt, at du i større grad vil kunne blive indkaldt på ekstravagt pga. andre hjælperes sygdom. I den situation går vi ud fra, at alle udviser samfundssind og træder til.

Jeres arbejde er vigtigt og værdsat.

Ved sygdom – hjælper

Vi henstiller til, at alle vores handicaphjælpere læser op på BPA Pro Teams regler og retningslinjer om sygdom i Personalehåndbogen – og følger dem. 

Hvis personer i din husstand viser symptomer på forkølelse eller luftvejsinfektioner, skal du straks kontakte din arbejdsleder for at få nærmere information om, hvordan du skal forholde dig, herunder om du skal komme på arbejde. Du kontakter din arbejdsleder, hvis du selv har symptomer på forkølelse eller luftvejsinfektioner eller føler dig dårlig påanden måde.

Ved sygdom – borger

Vores borgere er særligt udsatte, og derfor skal vi passe ekstra godt på dem.

Hvis din borger bliver syg, kan beskyttelsesudstyr udleveres af den lokale kommune. Kontakt os for yderligere information.

Indlægges borgeren på hospitalet, vurderer BPA Pro Team som arbejdsgiver i det enkelte tilfælde, hvad der skal ske, men vi kan sende medarbejderen på tvungen ferie eller udskrive en frigørelsesattest til supplerende dagpenge. Kontakt os, så hjælper vi dig videre.

OBS! Hvis borgeren bliver dårlig, skal du kontakte BPA Pro Team ApS med det samme, da det vil kunne betyde ændringer i dit arbejde, som vi skal tage stilling til straks. Du skal ringe til BPA Pro Team ApS på et af disse numre:

Tlf.: 88 53 06 20

Tlf.: 53 39 02 21

Tlf.: 20 54 05 04

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til mange lande

BPA Pro Team anmoder alle medarbejdere om at aflyse evt. rejseplaner i særlige risikoområder, og dermed understøtte den nationale indsats for forebyggelse og inddæmning af coronavirus.

Udenrigsministeriet ændrer løbende rejsevejledningerne. Følg med her. 

Hvis det er absolut nødvendigt at tage af sted, skal du tale med din arbejdsleder om det forinden. Det vil i særlige tilfælde kunne betyde, at du skal i karantæne, når du kommer hjem, og at dette kan være uden løn, hvis du ved at rejse har udsat dig selv for unødig smitterisiko. 

Forebyg smitte mod coronavirus

Som handicaphjælper er du i dit arbejde i tæt kontakt med den borger, du arbejder hos. For denne borger kan det dog være meget alvorligt at blive smittet med Covid-19, og du har derfor en ekstra stor forpligtelse til at gøre alt for, at du ikke selv bliver smittet og derved kan bringe smitten videre til borgeren.

Vi opfordrer til, at alle følger Sundhedsstyrelsen råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte, herunder:

Vask hænder tit og brug håndsprit
Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
Undlad at røre dit ansigt
Undgå håndtryk, kindkys og kram og begræns den fysiske kontakt
Vær opmærksom på rengøring både hjemme og på arbejdspladsen
Undgå helst steder med tæt kontakt til mange mennesker, herunder kollektiv trafik
Disse råd gælder både dig som hjælper, og vi henstiller til, at du hjælper din borger med at efterleve samme adfærd.

Vær særligt opmærksom på disse symptomer

Hoste
Feber
Vejrtrækningsproblemer
Sundhedsstyrelsen anbefalinger opdateres løbende og kan læses her.

Myndighedernes har oprettet en fælles hotline for generel vejledning om coronavirus/COVI-19 på:

Tlf.: 70 20 02 33.

Vi opfordrer vores medarbejdere og borgere til at udvise ro, samfundssind og rettidig omhu, så vi sammen kommer godt ud på den anden side.

Vi er hos BPA Pro Team ApS altid til rådighed, hvis du måtte have spørgsmål eller andet, men henstiller til, at du i første omgang henvender dig til din arbejdsleder. Ved borgerens sygdom, skal du dog ikke tøve med at ringe direkte til os med det samme.

Med venlig hilsen

BPA Pro Team ApS

John Hansen

DirektørCovid-19 (Coronavirus)

Af hensyn til særligt udsatte, som der er et overtal af blandt BPA Pro Teams brugere, henstiller vi til, at hjælpere nøje følger myndighedernes anbefalinger, særligt i forhold til udenlandsrejser og karantæne. Samtidig opfordrer vi særligt udsatte til at isolere sig - og i øvrigt at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Vi følger udviklingen tæt og håber på en flad smittekurve.