Den svære overgang fra barn til voksen

Sag vedrørende borger, vi har hjulpet til at få en BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3:

Når en handicappet borger fylder 18 år, skal vedkommende have hjælp i medfør af andre bestemmelser i serviceloven, end borgeren hidtil har fået.

Hos BPA Pro Team hjælper vi mange handicappede borgere, der får problemer i overgangen mellem børne- og voksenbestemmelserne i serviceloven, der skiller ved det fyldte 18. år, da mange kommuner ikke er gode til at tage de fornødne tiltag til at hjælpe de handicappede borgere igennem den omvæltning, det er at gå fra at være barn til voksen (også) i juridisk forstand.

Vi har derfor set mange borgere, der pludselig har stået på deres 18 års fødselsdag og ikke haft hjælp fra kommunen.

I den seneste sag, der nu er afsluttet, hjalp vi en ung borger med at få en BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3 ved det fyldte 18. år.

Vi kom ind i sagen nogle måneder før borgerens 18 års fødselsdag, og da vi talte med borgeren og familien, fik vi oplysning om, at ønsket og vurderingen var, at borgeren skulle fortsætte med at bo hjemme i nogle år endnu i stedet for at komme i et botilbud.

Da borgeren er meget plejekrævende og har brug for at have faste og kendte hjælpere, men ikke har funktion til selv at være arbejdsleder, var det naturligt for os at tale med borgeren om at der skulle søges en BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3.

Familien ønskede at få vores hjælp til sagen, og vi gik med fuldmagt hertil ind og hjalp med at søge en BPA-ordning med 24 timers hjælp til borgeren. Vi gjorde dog også familien opmærksomme på, at der i denne type sager, let kan opstå nogle forskellige udfordringer af juridisk karakter, og at der ventede et stort arbejde forude, både for familien og for os.

Efter at have sat ansøgningen om BPA-ordningen i gang i kommunen, gik vi i gang med at lave en detaljeret døgnrytme på borgeren i tæt samarbejde med familien. Døgnrytmen er et af de vigtigste redskaber i sagen, men også noget af det mest krævende at skulle lave.

Vi har herefter deltaget i hele sagsforløbet med både specialkonsulent og advokat.

I denne sag var det nødvendigt at afholde i alt 2 møder med kommunen, hvor vi selvfølgelig deltog med både specialkonsulent og advokat.

Sagen er nu der, hvor borgeren har fået en BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3, hvor moder er arbejdsleder og BPA Pro Team ApS har overtaget arbejdsgiveransvaret. Borgeren modtager hjælp i alle døgnets 24 timer.

I dette tilfælde lykkedes vi med at få hjælp til borgeren, så det passede med dækning fra den fyldte 18. år. Dette takket være god og effektiv sagsbehandling og god kontakt med kommunen.