Overgangsordningen til ny ferielov

Ny ferielov

Kære hjælper

Den 1. september 2020, træder en ny ferielov i kraft, hvor vi alle sammen overgår til samtidighedsferie. Det vil sige, at vi kan afholde vores ferie i takt med at vi optjener den.

Men allerede fra 1. januar 2019 går vi ind i en overgangsperiode.

Du skal være opmærksom på:

Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, optjener vi den sidste ferie efter den gældende ferielov.

Vi optjener 16, 64 dage, som vi kan afholde i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Hvis du forventer, at skulle holde mere end 16,64 feriedage i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, vil det være nødvendigt at gemme nogle feriedage fra tidligere ferieår.

Fra den 1. september 2020 starter samtidighedsferien. Vi optjener 2,08 feriedage pr. måned, som vi kan begynde at afholde samtidig med optjeningen. Ferien optjenes i et ferieår, der går fra 1. september til 31. august. Ferien kan afholdes i samme periode, og indtil 31. december.

Vi har vedlagt lidt mere information om den nye ferielov

Venlig hilsen
BPA Pro Team ApS

Læs mere her