Hjælpere

Jobbet som handicaphjælper er på mange måder anderledes end andre typer arbejde – også i forhold til det kommunale pleje- og sundhedsområde. Det stiller derfor ganske særlige krav til den, der skal udføre det.

Først og fremmest skal du være god til at samarbejde og til at sætte dig i andre menneskers sted. Du skal nemlig hjælpe med alle de ting, som brugeren på grund af sit handicap ikke selv kan gøre – altså være brugerens ’arme og ben’.

Jobbet som handicaphjælper er et alsidigt, givende og varieret job, som ikke kræver en speciel uddannelse, men som du bliver håndplukket til og grundigt oplært i.

Målet med din ansættelse og din ypperste rolle som handicaphjælper er simpel:

At borgeren kan leve et værdigt, aktivt og selvstændigt liv på egne præmisser.

Typiske arbejdsopgaver som handicaphjælper

Dine arbejdsopgaver kan være både praktisk hjælp til husførelse, personlig pleje, sekretæropgaver, madlavning, ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet og overvågning, hvis brugeren eksempelvis bruger respirator.

Som handicaphjælper er du således med brugeren overalt. Det medfører, at du kommer meget tæt på brugerens private råderum, og det kræver en god situationsfornemmelse, så du forstå at fornemme, hvornår du skal være til stede, og hvornår du skal holde dig lidt mere i baggrunden.

Det er derfor essentielt, at bruger og hjælper har en god personlig kemi. Der skal være en gensidig respekt, der gør, at man kan være sammen mange timer ad gangen, og at pleje- og hjælpesituationerne opleves som naturlig og ligeværdig.

Som handicaphjælper kan du være ansat på en ordning, hvor brugeren har hjælp alle døgnets 24 timer eller på ordninger, hvor brugeren eksempelvis kun har hjælp i dagtimerne. Der kan også være tale om ordninger, hvor man arbejder helt ned til tre timer ad gangen og kun løser bestemte opgaver som f.eks. hjælp til badning, spisning eller hjælp til at komme ud af sengen om morgenen.