BPA

Forvaltningslovens § 8 giver dig ret til at blive repræsenteret af en partsrepræsentant eller bisidder i forbindelse med sagsbehandling.

BPA Pro Team tilbyder at indtræde som partsrepræsentant i både verserende og kommende sagsforløb. Når vi overtager et partsrepræsentantskab indtræder vi således som en art ”mellemmand”, der varetager dine interesser og rettigheder i samarbejde med dig og fungerer som dit talerør.

Hvis du har behov for partsrepræsentation eller anden juridisk assistance er du velkommen til at henvende dig til os. Kontakt os her.