Juridisk rådgivning

I BPA Pro Team har vi den juridisk ekspertise, der skal til for at hjælpe dig med fortolkning og forståelse af lovgivning og reguleringer indenfor lov om social service.

Vores personlige erfaringer på området, kombineret med 15 års juridiske erfaringer specifikt indenfor handicapområdet, giver os nogle unikke kvalifikationer, som du ikke finder andre steder. Når vi tager en sag, arbejder vi ekstremt tæt med vores bruger. Det giver os en særdeles høj positiv afgørelsesprocent.

BPA Pro Team kan derudover tilbyde dig juridisk hjælp f.eks. med dine ansøgninger, revurderinger og anker.

 

Yderligere information

Serviceloven – Bekendtgørelse af Serviceloven
Den fulde lovtekst kan læses her.

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 95 og § 96
Bekendtgørelsen kan læses her.

Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance
Den fulde tekst kan læses her.