Start en BPA-ordning

Her kan du læse om, hvordan det foregår, når du starter en BPA-ordning hos BPA Pro Team.

Formålet med en BPA-ordning er at lette borgerens administrative byrde, at bevare/styrke borgerens selvbestemmelse samt at borgeren kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.

Hos BPA Pro Team har vi mange års erfaring med samarbejdet mellem borger og hjælper.  I nedenstående guide kan du se, hvordan en BPA-ordning foregår hos BPA Pro Team og de enkelte elementer, der udgør de enkelte trin.