Den svære overgang fra barn til voksen

Sag vedrørende borger, vi har hjulpet til at få en BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3: Når en handicappet borger fylder 18 år, skal vedkommende have hjælp i medfør af andre bestemmelser i serviceloven, end borgeren hidtil har fået. Hos BPA Pro Team hjælper vi mange handicappede