Vores succes kan tilskrives et opgør med vikarsystemet

Indenfor Borgerstyret Personlig Assistance-området er vikarsystemet desværre behæftet med mange forskellige problemer. Som man kan læse i dagspressen, sker det f.eks., at brodne kar på leverandørsiden snyder med ordningerne ved systematisk underbemanding, som de så dækker med dyre vikartimer fra samme firma. Det er desuden almindeligt kendt, at mange BPA-leverandører kæmper med at få vikarer i f.eks. sommer- og juleferierne.

Hos BPA Pro Team har vi i mange år arbejdet på en måde, som helt overflødiggør akutvikar-ordninger. Det er der mange fordele ved, som vi vil beskrive her. Dette gør vi i håbet om, at vi med sådan erfaringsudvekling og videndeling må stå styrket som branche samt at Borgerstyret Personlig Assistance-området må sigte mod større transparens. Vi håber dermed sagt, at andre kan drage nytte af vores erfaringer.

Fast rulleplan

Loven tilsiger ikke en bestemt måde at lave vagtplaner på. Hvad der er hensigtsmæssigt, afhænger dels af de bevilgede timer og dels af den enkelte borgers temperament. Hos BPA Pro Team anbefaler vi dog, at der laves en fast rulleplan, som kan lægges for f.eks. en eller flere uger ad gangen – selvfølgeligt afhængig af, hvor mange timer borgerne har bevilliget. Når planen er ”færdigrullet”, så starter den forfra med næste rul og sådan kører det derudad. Direktør John Hansen forklarer:

”Med en fast rulleplan ved folk altid, hvornår de skal på arbejde. Og vore borgere ved altid, hvem der kommer. Det giver forudsigelighed, klarhed og ro, og det gør, at vi faktisk aldrig oplever problemer med at få dækket en vagt.”

Hos BPA Pro Team lægger vi op til at vagtplanerne lægges i samarbejde med borgerne, og naturligvis tager højde for hjælperne skal have et vist antal timer pr. uge/måned, at de også i perioder skal have ferie eller kan have andre behov for at vagterne lægges på en bestemt måde.

Teamet dækker for hinanden

Indenfor den faste rulleplan dækker teamet hinandens vagter, f.eks. ved sygdom.  I samråd med borgeren kan hjælperne ligeledes bytte vagter ved ønsket om særlige fridage. John fortsætter:

”Systemet kræver, at man har et stort nok team, så ingen bliver overbebyrdede, hvis en hjælper f.eks. lægger sig med influenza i en hel uge. Vi har meget sjældent problemer med at lukke huller med folk fra samme team, for en dag er det jo en selv, der står og har brug for at få byttet en vagt væk, så der opstår en naturlig samarbejdsvillighed. Når den syge kommer tilbage på job oplever vi ofte, at de så bytter tilbage, så dem, der har taget sygevagterne bliver aflastet.”

Som handicaphjælper har man typisk lange vagter, hvilket gør det let for folk f.eks. at lægge tandlægebesøg og deslige på deres fridage i stedet for i arbejdstiden, som andre med ”almindelige 8-16 job” er nødt til.

Hertil siger Dina, som er hjælper hos BPA Pro Team:

”Mine vagter er typisk på 13 timer, og det er rart med de lange vagter, for når man alligevel er i gang, så arbejder man bare igennem, og så har man jo flere fridage i løbet af ugen. Det betyder, at når jeg har fri, så har jeg helt fri.”

For borgeren har de rullende vagtplaner også mange fordele. John Hansen slutter:

”En handicaphjælper kommer jo helt tæt på. De er så at sige arme og ben for borgeren, og kommer således helt ind i privaten. Det er et intimt rum, så for borgeren er det helt klart en meget bedre oplevelse, når hjælperen er en, de allerede kender. Det er udmattende at skulle starte forfra hele tiden og forklare, hvordan man gerne vil have tingene gjort. Forholdet mellem borger og hjælper er et tillidsbaseret samarbejde, og ved at bruge hjælpere fraa teamet starter vi ikke forfra hver gang.”

Også for hjælperen er det rarest at komme ind et sted, hvor man kender arbejdsgangene, og sådan set bare kan trække i arbejdstøjet.

Hvis du har spørgsmål til rulleplaner, eller hvordan vi hos BPA Pro Team tilrettelægger vores arbejde, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.